Καταστατικό Μελισσοκομικού Συλλόγου

Βρείτε το πρότυπο καταστατικού για να ιδρύσετε Μελισσοκομικό Σύλλογο.

Κατεβάστε σε word το Καταστατικό Ίδρυσης Μελισσοκομικού Συλλόγου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1361/83 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2538/97