Συνδρομές

Υπάρχουν δύο τύποι συνδρομών για το Μελισσοκομικό Βήμα

  1. Ψηφιακή
    Κοστίζει 20€ / έτος και αφορά 4 τριμηνιαία τεύχη κάθε χρόνο. Ο συνδρομητής έχει στη διάθεσή του το περιοδικό σε ψηφιακή μορφή μέσα από ειδική περιοχή της ιστοσελίδας της ΟΜΣΕ ενώ μπορεί να έχει πρόσβαση και σε παλαιότερα τεύχη μέσω του αρχείου τευχών.

  2. Έντυπη + Ψηφιακή
    Κοστίζει 25€ / έτος και περιλαμβάνει ότι και η ψηφιακή αλλά με επιπλέον αποστολή των εντύπων τευχών του περιοδικού στην φυσική διεύθυνση που θα μας υποδείξει ο συνδρομητής.

Για τους τρόπους πληρωμής και των δύο τύπων συνδρομών παρακαλούμε επισκεφθείτε την σελίδα Πολιτική πληρωμών.