Ποιοι είμαστε

Διαβάστε λίγα λόγια σχετικά με την Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος, τη λειτουργία της, το σκοπό της και τις δράσεις της.

Στην Ελλάδα δύο είναι οι οργανωτικές μορφές στον αγροτικό τομέα. Η μια είναι η συνεταιριστική μορφή και η άλλη η συνδικαλιστική. Η Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΜΣΕ) και για τις διεθνείς σχέσεις Federation Of Greek Beekeepers’ Associations και συντετμημένα O.M.S.E. είναι το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των μελισσοκόμων και καλύπτει το σύνολό τους στη χώρα μας, είτε αυτοί μετέχουν στους συλλόγους-μέλη της, είτε όχι. Ιδρύθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 1996 με έδρα τη Λάρισα, είναι οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει στο δυναμικό της 60 περίπου μελισσοκομικούς συλλόγους.

Η Ο.Μ.Σ.Ε. είναι μέλος της παγκόσμιας οργάνωσης των μελισσοκόμων “APIMONDIA”, μέλος της Ομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Μελισσοκομικών Οργανώσεων “APISLAVIA,μέλος της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Οργανώσεωνκαι μέλος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών μελισσοκόμων των χωρών της Ε.Ε. (ΕΡΒΑ).

Ο Πρόεδρος της Ο.Μ.Σ.Ε. είναι εκπρόσωπος στην Ομάδα Εργασίας για το μέλι στην COPA – COGECA στις Βρυξέλες.

Γενικός σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η διεκδίκηση, προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελισσοκόμων. Επίσης σκοπός της Οργάνωσης είναι η εποπτεία και προστασία γνησιότητας των μελισσοκομικών προϊόντων, η ανάπτυξη και διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος στην επαγγελματική τάξη, η γενίκευση της συμμετοχής όλων στις πρωτοβάθμιες μελισσοκομικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, η συστηματική και επιστημονική μελέτη, αναζήτηση, παρακολούθηση, προώθηση και επίλυση κάθε θέματος που αφορά την μελισσοκομική επαγγελματική τάξη.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΠΕΥΕΙ:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ:

  1. Απευθύνεται στις Δημόσιες Αρχές και συνδικαλιστικές Οργανώσεις, εσωτερικού και εξωτερικού για κάθε ζήτημα που αφορά τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου.
  2. Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διαφώτιση της κοινής γνώμης και την ενημέρωση όλων των αρμοδίων αρχών σε κάθε θέμα που αφορά την τάξη.
  3. Παρακολουθεί τις κυβερνητικές ενέργειες και τα προς ψήφιση νομοσχέδια που έχουν σχέση με τη φορολογική, αγορανομική, βιομηχανική, γεωργική, εργατική και εν γένει εμπορική και οικονομική πολιτική της χώρας και να καθορίζει τη θέση της τάξης έναντι αυτών.
  4. Επιδιώκει την εκπροσώπηση και συμμετοχή της μελισσοκομικής επαγγελματικής τάξης σε συμβούλια, επιτροπές και σε όλες τις εκδηλώσεις της δημόσιας ζωής που την αφορούν με πρόσωπα πείρας, ειδικών γνώσεων και ικανότητας.
  5. Εκδίδει βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες, ιδρύει εντευκτήρια και βιβλιοθήκες, δημοσιεύει άρθρα και μελέτες στον οικονομικό ή πολιτικό τύπο, οργανώνει διαλέξεις, συγκεντρώσεις, εκδρομές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και προβαίνει στη σύναψη φιλικών και επαγγελματικών σχέσεων με μελισσοκομικές οργανώσεις άλλων χωρών, οργανώνει σεμινάρια επιμορφωτικά, εκπαιδευτικά κλπ, κάνει διαλέξεις κοινωνικές εκδηλώσεις και γενικότερα, προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την ευρύτερη διάδοση και πληρέστερη ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για τις θέσεις της στα προβλήματα της μελισσοκομίας και της οικονομίας.
  6. Είναι σε επαφή με αντίστοιχες οργανώσεις της χώρας και του εξωτερικού και μπορεί να συμμετέχει με αυτές σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών της.
  7. Υποβοηθάει στην κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εθνικής ή περιφερειακής πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης με τη χρησιμοποίηση επιτροπών και ειδικευμένων προσώπων.
  8. Οργανώνει και διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες για τη διεκδίκηση και επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν την τάξη, καθώς και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών.