Διοίκηση

ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ Ο.Μ.Σ.Ε.

Προέδρος
Αναστάσιος Ποντίκης

Αντιπρόεδρος
Κωσταντίνος Λεονταράκης

Γενικός γραμματέας
Δημήτρης Νικολάου

Ταμίας
Κωσταντίνος Ντούνας

Μέλη

Θεόδωρος Βίγλης
Γιώργος Γαβριηλίδης
Αναστάσιος Δημητρόπουλος
Χριστίνα Κουβαρά
Βασίλης Ντούρας
Γιώργος Παπιώτης
Γιώργος Σεντεμέντες

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προέδρος
Νικόλαος Κωνής

Μέλη
Πέτρος Σαρούδης
Θωμάς Τρουλλίδης