Διοίκηση

ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ Ο.Μ.Σ.Ε.

Προέδρος

Λεονταράκης Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος
Νικόπουλος Αθανάσιος

Γενικός γραμματέας
Παπιώτης Γεώργιος

Ταμίας
Κυριαζής Κωνσταντίνος

Μέλη

Βρασταμνός Γεώργιος
Γαβριηλίδης Γεώργιος
Δημητρόπουλος Αναστάσιος
Κρασσάς Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Γεώργιος
Σαρούδης Πέτρος
Τρουλλίδης Θωμάς

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προέδρος

Πανταζής Πέτρος

Μέλη
Κωνσταντίνης Σταύρος

Σούλιος Σωτήρης