Προσωπικό

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ Ο.Μ.Σ.Ε.

Προσωπικό Προσωπικό
     Αγλαΐα Κοντοθανάση
        Κατερίνα Καρατάσου
Γεωπόνος Κτηνίατρος
ΟΜΣΕ ΟΜΣΕ