Προσωπικό

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ Ο.Μ.Σ.Ε.

 

Προσωπικό Προσωπικό Προσωπικό
     
     Αγλαΐα Κοντοθανάση     
        Κατερίνα Καρατάσου    
Ευαγγελία Τσάτσαρου
Γεωπόνος Κτηνίατρος Υπάλληλος ΟΜΣΕ (Γεωπόνος)
ΟΜΣΕ ΟΜΣΕ ΟΜΣΕ