Προσωπικό

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ Ο.Μ.Σ.Ε.

Γεωπόνος
Αγλαΐα Κοντοθανάση

Κτηνίατρος
Κατερίνα Καρατάσου