Καταγγελία κλοπής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αγαπητοί μελισσοκόμοι,
Το τελευταίο διάστημα έχουν παρατηρηθεί στην Εύβοια αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα πολλές περιπτώσεις κλοπής μελισσοσμηνών.

Οι κλοπές αυτές πιστεύουμε ότι θα ενταθούν λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας που μαστίζει τη χώρα.
Αρκετοί πολίτες θα στραφούν προς την εκμετάλλευση μελισσοσμηνών και θα επιδιώξουν να βρουν διέξοδο στην μάστιγα της ανεργίας απασχολούμενοι επαγγελματικά με την μελισσοκομία.

Μερικοί από αυτούς θα επιδιώξουν να πετύχουν την ενασχόληση τους με την μελισσοκομία χωρίς να υποστούν το «βάσανο» και τα έξοδα της δημιουργίας από την αρχή δικών τους μελισσοσμηνών, καταφεύγοντας στην κλοπή μελισσοσμηνών από συναδέλφους σας.

Δυστυχώς κάπιοι «κακοί» συνάδελφοί σας, θα επιδιώξουν να αυξήσουν τα μελισσοσμήνη τους σε βάρος άλλων συναδέλφων σας, ώστε οι ίδιοι να αυξήσουν το εισόδημα τους και την περιουσία τους χωρίς τον κόπο και τα έξοδα που απαιτούνται για την αύξηση των μελισσοσμηνών τους.
Πέρα από την προστασία των μελίσσοσμηνών σας, την οποία θα πρέπει να λάβετε εκμεταλλευόμενοι διάφορα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας όπως (gps κ.α. ), θα πρέπει να προσέξετε και να φροντίσετε για την άμεση καταγγελία της κλοπής των μελισσοσμηνών στα αστυνομικά τμήματα της περιοχής, σε περίπτωση που υποστείτε κλοπή. Ο σχετικός νόμος 1300/1982 μέτρα για την πρόληψη της ζωοκλοπής και της ζωοκτονίας στο άρθρο 9 παρ. 1, αναφέρει «Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και απώλεια του διακιώματος για χρηματική ικανοποίηση τιμωρείται ο κάτοχος ζώου από τα αναφερόμενα στο άρθρ. 1 του νόμου αυτού, ο οποίος δεν καταγγέλει στην αρμόδια Αρχή μέσα σε 24 ώρες από τη διαπίστωση της τη ζωοκλοπή ή τη ζωοκτονία που έγινε σε βάρος του.

Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Με φυλάκιση τουλάχιστον δυο μηνών τιμωρείται ο παθών και ο δράστης ζωοκλοπής ή ζωοκτονίας, αν συμβιβαστούν με σκοπό την συγκάληψη του εγκλήματος.

Στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου. Με ποινή φυλακίσεως τιμωρείται όποιος μεσιτεύει, διευκολύνει παντοιοτρόπως ή υποδεικνύει στο ζωοκλέφτη τον τρόπο, τον τόπο ή τα μέσα της ζωοκλοπής ή του συμβιβασμού με τον παθόντα.

Επομένως, βασικό μέλημα του μελισσοκόμου, ο οποίος θα υποστεί ζωοκλοπή, είναι άσκηση μήνυσης κατά αγνώστων δραστών άμεσα, τη στιγμή που θα διαπιστώσει την αφαίρεση των μελισσοσμηνών του στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα.

Η αντιμετώπιση της κλοπής μελισσοσμηνών βασικά αντιμετωπίζεται ως κακούργημα και οι ποινές είναι τόσο μεγάλες, που αποτρέπουν αρκετούς από το να επιχειρήσουν το αδίκημα της κλοπής των μελισσών, το οποίο είναι ιδιώνυμο αδίκημα.
Το τελευταίο διάστημα όμως κάποιες ζωοκλοπές (κυψελών μελισσών), αντιμετωπίστηκαν ως πλημμελήματα τα οποία επισύρουν πολύ μικρότερες ποινές με συνέπεια να υπάρχει κίνδυνος να ανοίξει «ο ασκός του Αιόλου», με καταστροφικές συνέπειες για τον κλάδο σας.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι πρέπει να είστε ενωμένοι και να λάβετε την νομική κατάρτιση από την ενημέρωση μέσω νομικών συμβούλων των συλλόγων και της ομοσπονδίας, για τις προϋποθέσεις που διαφοροποιούν την ποινική δίωξη της κλοπής των μελισσοσμηνών ως πλημμέλημα ή ως κακούργημα.
Ενημερωτικά θα ήθελα να σας αναφέρω τα εξής:

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1300/1982 «Μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας» με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή 20.000 εως 1.000.000 δραχμών τιμωρείται η κλοπή ιππών, όνων, ημιόνων, βοοειδών, βουβαλοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και κυψελών μελισσών ή του περιεχομένου τους.
Από τις ανωτέρω διατάξεις σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 372 παρ. 1 του Ποιν. Κώδικα, συνάγεται σαφώς, ότι για τη στοιχειοθέτηση της αξιοποίνου πράξεως της ζωοκλοπής, η οποία είναι ιδιώνυμο έγκλημα και έχει νομική αυτοτέλεια σε σχέση προς το βασικό έγκλημα της κλοπής, λαμβάνει δε κακουργηματικό χαρακτήρα όταν τελείται από δύο ή περισσότερα άτομα κατά συναυτουργία (αρθρ. 45 ΠΚ), απαιτείται η αφαίρεση  ζώου από τα παραπάνω αναφερόμενα ή κυψέλης μελισσών ή του περιεχομένου της από τη φυσική κατοχή άλλου χωρίς τη συγκατάθεση εκείνου που έχει το δικαίωμα κυριότητας τους με σκοπό παρανόμου ιδιοποίησεως  από το δράστη.

Περαιτέρω κατ΄αρθρο 2 του ίδιου νομοθετήματος, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, η ζωοκλοπή ή η ζωοκτονία τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών και χρηματική ποινή 50.000 εως 1.000.000 δρχ στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) αν έγινε από δύο ή περισσότερα άτομα από κοινού, β) αν κατά την τέλεση της πράξης χρησιμοποιήθηκε βία ή απειλή βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή έγινε χρήση των μέσων αυτών για τη διατήρηση της κατοχής των κλεμμένων ή θανατωμένων ζώων, γ) αν ο δράστης οπλοφορούσε, δ) αν ο δράστης είναι κρεοπώλης, εστιάτορας, διευθυντής ξενοδοχείου και δημοσίων γενικά κέντρων ή αλλος επαγγελματίας συναφών με τα παραπάνω επαγγελμάτων.
Από την άνω διάταξη προκύπτει ότι, η ζωοκλοπή καθίσταται κακούργημα όχι μόνο στις αναφερόμενες σε αυτήν περιπτώσεις, αλλά και όταν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, συνεπώς δε και όταν τελέστηκε από ένα πόσωπο που όμως έδρασε κατ΄επάγγελμα ή κατά συνήθεια σύμφωνα με το άρθρο 374 περ. ε ΠΚ.


Κατ΄επάγγελμα δε τέλεση του εγκλήματος συντρέχει όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης ή από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης, με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης, προκύπτει σκοπός του για πορισμό εισοδήματος. Κατά συνήθεια δε τέλεση του εγκλήματος συντρέχει όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς τη διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος ως στοιχείου της προσωπικότητας του.


Σε περίπτωση σύλληψης δράστη ή δραστών κλοπής μελισσών, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε άμεσα με τα αστυνομικά τμήματα και μέσω αυτών με τον αρμόδιο Εισαγγελέα, και να ζητούμε να διερευνηθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κακουργηματική μορφή του εγκλήματος της κλοπής μελισσοσμηνών, ώστε να ασκείται δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.


Ενισχυτικά της μήνυσης που θα ασκηθεί, είναι και κάποια στοιχεία που μπορούν να έχουν προβλέψει οι μελισσοκόμοι και να έχουν στα χέρια τους.
Όπως:


Χαλκίδα 26-03-2014
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19, ΤΚ 34100
Τηλ: 2221075202 & 6932908595
Email: mastrogiannisath@yahoo.gr