Χρήσιμα

Στην παρούσα στήλη θα βρείτε και θα διαβάσετε:

  • συμβουλές και οδηγίες προς μελισσοκόμους παλιούς και νέους,
  • σχετικά με την βιβλιογραφία και τον τύπο γύρω από την μέλισσα και τα προϊόντα της
  • άρθρα επιστημονικά και μη για την μέλισσα τα προϊόντα της και άλλα διάφορα
  • καθώς επίσης και ενημέρωση
    • για την νομοθεσία,
    • διάφορες εκπαιδεύσεις που γίνονται κατά καιρούς
    • επιδοτήσεις και άλλα.