Σας γνωστοποιούμε ότι μετά τις αρχαιρεσίες της 30ης Μαρτίου 2024 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΣΕ και κατανεμήθηκαν τα αξιώματα ως ακολούθως:

Λεονταράκης Κωνσταντίνος        Πρόεδρος

Νικόπουλος Αθανάσιος                Αντιπρόεδρος

Παπιώτης Γεώργιος                       Γενικός Γραμματέας

Κυριαζής Κωνσταντίνος                Ταμίας

Βρασταμνός Γεώργιος                  Μέλος

Γαβριηλίδης Γεώργιος                  Μέλος

Δημητρόπουλος Αναστάσιος      Μέλος

Κρασσάς Κωνσταντίνος                Μέλος

Μαριδάκης Γεώργιος                    Μέλος

Σαρούδης Πέτρος                           Μέλος

Τρουλλίδης Θωμάς                        Μέλος