Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Β ΚΥΚΛΟΣ)» με κωδικό (MIS 5035145).

Διαβάστε αναλυτικά τις λεπτομέρειες της δράσης στο σχετικό αρχείο “Πρόσκληση Ωφελουμένων”.

Μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας στην ειδική ιστοσελίδα πατώντας εδώ