Κατεβάστε σε pdf απο τα παρακάτω link.

 1. Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας συγκομιδής μελιού στην επισήμανση (ΦΕΚ19/Β/13-01-2012)
 2. Νόμος 4264/2014 – εμπορική δραστηριότητα εκτός καταστημάτων-λαϊκές και πλανόδιο και στάσιμο εμπόριο
 3. Νόμος 4856/1930 περί μέτρων τινών προς ενίσχυσιν της γεωργικής παραγωγής και τινών ειδικών κλάδων αυτής.
 4. Οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι
 5. Οδηγία 2000/13/ΕΚ σχετικά με επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση των τροφίμων
 6. Απόφαση 127/2004 περί ταυτοποίησης αμιγών ελληνικών μελιών
 7. Κανονισμός (ΕΚ) 3063/93 περί ενισχύσεων για την παραγωγή μελιού ειδικής ποιότητας
 8. Κανονισμός (ΕΚ) 780/2002 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 3063/93 για την παραγωγή μελιού ειδικής ποιότητας
 9. ΠΔ 79/2007
 10. Κανονισμός 852-2004
 11. Ερμηνευτική του 852-2004
 12. Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)
 13. Κωδικοποίηση των κανόνων διακίνησης (ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) –ΜΕΛΙ – Υ.Α. 91354 /2017 ΦΕΚ Β 2983 – 30/8/2017
 14. Nόμος 4497-2017 – Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων
 15. Εγκύκλιος για ευπαθή και ευαλλοίωτα προϊόντα
 16. Νόμος 4492/2017 – διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων (για βασιλικό πολτό)
 17. ΦΕΚ 466/2019 – ενσωμάτωση Καν852 στην ελληνική νομοθεσία