Εγγραφή στο σύλλογο και έκδοση μελισσοκομικού βιβλιαρίου.

Μπορείτε να βρείτε τον ή τους συλλόγους της περιοχής σας από την ΟΜΣΕ μ’ ένα τηλεφώνημα ή από την ιστοσελίδα της. Η εγγραφή στο σύλλογο είναι σημαντική καθώς σε τοπικό επίπεδο ο σύλλογος μπορεί να έχει σημαντική δράση (φυτεύσεις, δασοπροστασία,    ημερίδες,    εκπαιδεύσεις,    γιορτές    μελιού,    προστασία    των δικαιωμάτων των μελισσοκόμων κλπ)

Με  τον  ίδιο  τρόπο  μπορείτε  να  βρείτε  το  πλησιέστερο  σε  σας  Μελισσοκομικό Κέντρο το οποίο θα σας στηρίξει στα πρώτα σας βήματα και όποτε το χρειαστείτε. Οι επόπτες μελισσοκομίας είναι επιστήμονες που ειδικεύονται στη μελισσοκομία και πέρα από την τεχνική στήριξη που παρέχουν, σας διασυνδέουν με όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες  και σας ενημερώνουν κατάλληλα.

Υποχρεούστε να βγάλετε μελισσοκομικό βιβλιάριο όταν κατέχετε από 10 μελίσσια και άνω. Χρειάζεστε  2  φωτογραφίες, ταυτότητα,  ΑΦΜ, βεβαίωση  συλλόγου και κάποια έντυπα που σας δίνονται από το σύλλογο. Με την κατάθεση των δικαιολογητικών σας η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης σας δίνει έναν αριθμό που θα    πρέπει    να    πυροσφραγιστεί    στις    κυψέλες    σας.    Είναι    ο    αριθμός    του μελισσοκομικού σας βιβλιαρίου, το οποίο θα παραλάβετε αφού ο γεωπόνος της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης μετρήσει τις πυροσφραγισμένες με τον αριθμό σας κυψέλες. Πυροσφραγίδα μπορείτε να αγοράσετε ή να δανειστείτε.