thumari1

Σήμερα 21/04/2017 εκτάκτως συναντήθηκαν οι μελισσοκομικοί σύλλογοι Αττικής με σκοπό την συζήτηση για την προστασία των μελισσοκομικών φυτών και ειδικότερα του Θυμαριού της τελευταίας νομής της προαναφέροντας περιοχής  καθώς και για την πανίδα που εξαρτάται από αυτά τα σημαντικά φυτά.
Όπως είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια στην περιοχή Γραμματικού στον δήμο Μαραθώνα προκαλείται μια τεράστια περιβαντολογική καταστροφή με ασύλληπτες συνέπειες για την ισορροπία τ ου κλίματος της βορειοανατολικής Αττικής.
Γι’ αυτό τον λόγο καλούμε όλους τους μελισσοκόμους όσους σκοπεύουν να ασχοληθούν με την μελισσοκομία καθώς και όλους όσους ενδιαφέρονται για την περιβαντολογική ισορροπία της περιοχής να παρευρεθούν στην συγκέντρωση την Κυριακή 07/05/2017  στις 11:00 π.μ. με τα μελισσοκομικά τους οχήματα στην υπό κατασκευή ΧΥΤΑ Γραμματικού ώστε να διαδηλώσουμε για την αντίθεσή μας σε μία τέτοια οικολογική καταστροφή.
Παρακαλούμε να δώσουμε την πρέπουσα σημασία στο θέμα που αφορά εμάς και τις επόμενες μελισσοκομικές  γενιές δηλώνοντας την παρουσία μας.
Ευχαριστούμε θερμά τους  ανθρώπους που ανέδειξαν το θέμα και παρευρέθηκαν στην συζήτηση.

 • Τσιμίνης Ισίδωρος Μελισσοκόμος
 • Γκρίτζαλης Αλέξανδρος Μελισσοκομική Αθηνών
 • Κολόμπο Αλέξανδρος Μελισσοκόμος
 • Μπίρρη Παρασκευή Κέντρο μελισσοκομίας Αττικής
 • Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Κέντρο μελισσοκομίας Αττικής
 • Κατσίκης Κων/νος Μελισσοκόμος
 • Παλαιοκώστας Νικόλαος Πρόεδρος ΔΣ μελισσοκομικού συλλόγου (Κηφήνας)
 • Ακρίβος Προκόπης Πρόεδρος ΔΣ μελισσοκομικού - περιβαντολλογικού συλλόγου Σαρωνικού ( Το Κεντρί )
 • Κοκκίνου Μαρία Πρόεδρος ΔΣ μελισσοκομικού συλλόγου ( Κηφισιά)
 • Χείλ Γιάννης τέως Πρόεδρος ΔΣ μελισσοκομικού συλλόγου (Κηφισιά)
 • Ψαρράς Ιωάννης Πρόεδρος ΔΣ μελισσοκομικού συλλόγου (Αττικής μελισσοκομίας)

 

thumari map diamartirias

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΡΙΑΝΤ, ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
27 – 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
 
HORECA-2017-SA-POSTER

 

Δημοσιεύθηκαν στις 28 Μαρτίου στο ΦΕΚ1065/Β/28-3-17 οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων (ΚΥΑ Α1/οικ. 18764/670/16.3.2017).

Στη νέα ΚΥΑ σχετικά με τους μελισσοκόμους ορίζονται τα εξής:

>  Δικαιούχοι αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων είναι:

α. «επαγγελματίες αγρότες» ή / και
β. «κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης», οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

> Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου στο όνομα «επαγγελματία αγρότη» ή «κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης» 

Για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου στο όνομα «επαγγελματία αγρότη» ή «κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης» υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

-α. Βεβαίωση (πιστοποιητικό) εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), και

-β. Εφόσον το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης δεν προκύπτει από την ανωτέρω βεβαίωση, υποβάλλεται κατά περίπτωση:

β1. Αντίγραφο της δήλωσης ΟΣΔΕ*

β2. Αντίγραφο του μελισσοκομικού βιβλιαρίου, για μελισσοκομική εκμετάλλευση.


-γ. Αποδεικτικό καταβολής της υπέρ του Δημοσίου εφ' άπαξ εισφοράς.

>  Διαδικασία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αγροτικών

 Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισσότερων ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων στο όνομα «επαγγελματία αγρότη» ή «κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης», υποβάλλεται αίτηση στην κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας. Ο αριθμός των προς ταξινόμηση ΦΙΧ αγροτικών προσδιορίζεται στην αίτηση. Επί του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας αναγράφεται το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης.

 

Δηλώσεις ΟΣΔΕ

Φέτος οι δηλώσεις ΟΣΔΕ υποβάλλονται από 15 Μαρτίου έως 15 Μάη είτε δωρεάν διαδικτυακά στο www.opekepe.grείτε στα κατά τόπους Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.

Οι παραγωγοί υποχρεωτικά ταυτοποιούνται μέσω των προσωπικών κωδικών του taxisnet(ταξις νετ).

Η αίτηση συνοδεύεται και από:

-          Τη Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής Ζώων ΕΛΓΑ

-          Την Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Πολύς λόγος γίνεται για το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Τα σχετικά με το Μητρώο αυτό προβλέπονται στις διατάξεις του Νόμου 3874/2010 (Α 151), αλλά και από τα ΦΕΚ 1852/Β/26-11-2010 και 273/Β/21-02-2011.

Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο υποβάλλεται ταυτόχρονα με τη δήλωση ΟΣΔΕ.

Στο Μητρώο εγγράφονται οι επαγγελματίες αγρότες καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία περιλαμβάνονται και οι μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις που είναι αποδεδειγμένα κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης στην Επικράτεια. (*μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις ορίζονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, εκτός από τον κλάδο της αγροτικής οικονομίας, δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς της οικονομίας)

Η βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο χορηγείται από το σύστημα πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ και επικυρώνεται στο ΚΕΠΠΥΕΛ.

Ενημερώνουμε ότι άρχισε η υποβολή των φετινών δηλώσεων ΟΣΔΕ, από τις 15/3/2017 μέχρι τις 15/5/2017 και από εκεί και μετά μέχρι 9/6/2017 με ποινή 1% την ημέρα

Τη φετινή περίοδο η ΔΩΡΕΑΝ εφαρμογή της ON LINE υποβολής από τους ίδιους τους δικαιούχους εκσυγχρονίζεται και απλοποιείται περαιτέρω, επεκτείνεται δε η χρήση της σε όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων συμπεριλαμβανομένων και των κτηνοτρόφων.

Οι αιτήσεις των παραγωγών που δεν παρουσιάζουν καμία απολύτως μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος θα υποβάλλονται ΔΩΡΕΑΝ, με διαδικασία που θα ορίσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της καλής διαχείρισης, το κόστος για την υποβολή της κάθε Αίτησης θα αναγράφεται στην Αίτηση, (ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής του παραγωγού).

logotype

apimondia 2017

ΑΠΙΜΟΝΤΙΑ 2017 – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΥΛΗ, 29 Σεπτεμβρίου – 4 Οκτωβρίου 2017.
Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.apimondia2017.org