Ροη RSS – RSS feeds

Διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες προκειμένου να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στις ανακοινώσεις και τις νέες αναρτήσεις της ιστοσελίδας της ΟΜΣΕ μέσω της τεχνολογίας RSS feeds.