Ενίσχυση λόγω covid σε μελισσοκόμους

Με το ΦΕΚ4246/Β/14-09-21 εγκρίθηκε η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης λόγω covid σε μελισσοκόμους με 3,39€/κυψέλη. Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 3,2 για το έτος 2020.

Αναμένεται πρόσκληση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση ενίσχυσης εντός ενός μηνός.