Δήλωση κατεχόμενων κυψελών

Όλοι οι μελισσοκόμοι από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 20 Οκτωβρίου 2021  πρέπει να υποβάλλουν δήλωση κατεχόμενων κυψελών στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της περιοχής τους (για την Π.Ε. Λάρισας στη Θεοφράστου 27, τηλ 2413511123, κ. Ζιωγάκης Αλέξανδρος) και από εκεί θα τους χορηγηθεί και η σχετική βεβαίωση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών. Η δήλωση κατεχόμενων κυψελών μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στο http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/aithsh-melissokomikou-mhtroo

Στους ενεργούς μελισσοκόμους που δεν θα υποβάλλουν δήλωση κατεχόμενων κυψελών επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300€ και παύουν να είναι μελισσοκόμοι για 1 έτος, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 11 της ΥΑ 140/106513/16-04-2021 (Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο)

Από το Κέντρο Μελισσοκομίας Λάρισας