Ποσά ενίσχυσης ανά κυψέλη

Σύμφωνα με την ΥΑ394/214982/12-08-2021 το ποσό ενίσχυσης για την προμήθεια κυψελών αντικατάστασης καθορίζεται σε 22,44€ ανά κυψέλη και για την προμήθεια κινητών βάσεων καθορίζεται σε 7,59€ ανά κυψέλη.

Για τη Δράση 3,2 το ποσό ενίσχυσης ανά μετακινούμενη κυψέλη καθορίζεται σε 6,65€.