ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

Για τη δράση 1.4 «Προώθηση του μελιού και των άλλων προϊόντων της
κυψέλης» η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 21/07/2020.

Για τη δράση 4.1 «Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης» η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31/07/2020.