Ανακοίνωση ΚΜ Λάρισας Για Παράταση Στις Δράσεις 3.1 & 3.2