Ροη RSS – RSS feeds

Διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες προκειμένου να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στις ανακοινώσεις και τις νέες αναρτήσεις της ιστοσελίδας της ΟΜΣΕ μέσω της τεχνολογίας RSS feeds.

Το ακρωνύμιο RSS, από τον αγγλικό όρο Rich Site Summary (Σύνοψη Πλουσίας Σελίδας), ο οποίος συχνα παραφράζεται ως Really Simple Syndication (Πολύ Απλή Διανομή), αναφέρεται σε μία προτυποποιημένη μέθοδο ανταλλαγής ψηφιακού πληροφοριακού περιεχομένου διαμέσου του Διαδικτύου.

 Ένας χρήστης του Διαδικτύου μπορεί έτσι να ενημερώνεται αυτομάτως για γεγονότα και νέα από όσες ιστοσελίδες υποστηρίζουν RSS, αρκεί να έχει εγγραφεί ο ίδιος συνδρομητής στην αντίστοιχη υπηρεσία της εκάστοτε ιστοσελίδας. Οι εν λόγω ενημερώσεις («ροές RSS», αγγλ: «RSS feeds») περιέχουν τα πλήρη δεδομένα, σύνοψη των δεδομένων, σχετικά μεταδεδομένα, ημερομηνία έκδοσης κλπ, ενώ αποστέλλονται αυτομάτως στον συνδρομητή μέσω Διαδικτύου κατευθείαν στον περιηγητή (browser-Mozilla, Chrome κλπ) με τον οποίο πλοηγείται στο Διαδίκτυο.

 

 

rss new    Οδηγός χρησιμοποίησης του RSS feeds σε πέντε βήματα.
1)    Στον περιηγητή σας (πχ Mozilla Firefox) αριστερά  από εκεί που πληκτρολογείτε την διεύθυνση url πατήστε πάνω στη σφαίρα που εμφανίζεται ακριβώς πριν από το url όπως στην ακόλουθη εικόνα και

2)    Πατήστε στο «Περισσότερα γι’ αυτή την ιστοσελίδα»

rss1

3)    Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε τον σύνδεσμο (link) που από δίπλα του γράφει RSS.

rss2

4)    Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέξτε «Συνδρομή Τώρα»

rss3

5)    Στο αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε «Συνδρομή με δυναμικό σελιδοδείκτη» και είστε έτοιμοι

 

Έχοντας πλέον ενεργοποιημένη την «Εργαλειοθήκη Σελιδοδεικτών» στον Mozilla Firefox μπορείτε να βλέπετε κατευθείαν οποιαδήποτε ενημέρωση ή νέα ανάρτηση γίνεται στον ιστότοπο της ΟΜΣΕ.